Inženýrská činnost

Převezmeme rádi odpovědnost za inženýrskou činnost jak v rámci posuzování záměru (průzkumy, lokality, projednávání), v přípravě (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby, výběr zhotovitele apod.), při realizaci stavby a jejím uvedení do užívání. Inženýrskou činnost jsme tedy schopni zajistit pro malé i velké pozemní stavby ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Kontakt

BAU plus, a.s.
Londýnská 674/55
120 00 Praha 2 - Vinohrady
221 513 601